diumenge, 25 de gener de 2009

diumenge, 18 de gener de 2009

Els Drets dels infants

Acabem de passar les festes de Nadal, cap d´Any i Reis i a casa nostra ens hem preocupat força pel benestar dels nostres infants i per fer-los molts regals, alguns necessaris però d´altres segurament no tant. Però quina és la situació de la infància al món?

Des del SOM creiem que cal reflexionar sobre algunes dades referents a això.

Els Drets dels Infants foren aprovats, a la convenció de les Nacions Unides, a Ginebra el 20 de novembre del 1989 , després de nombrosos debats i propostes que ja procedien dels anys posteriors a la primera Guerra Mundial.

El document conté 54 articles que intenten donar resposta a les necessitats de la infància. Els àmbits recollits són : definició d´infància fins als 18 anys, dret a la no discriminació, a tenir una identitat i una família, a disposar de benestar, desenvolupament global, educació, salut, lleure, llibertat d´expressió, de consciència i de religió, dret a obtenir informació i protecció contra els maltractaments i abusos i contra el treball explotador, etc. L´ infant ha de ser objecte de prevenció i protecció i subjecte de participació. Alguns dels articles finals fan referència a l´obligació de l´ Estat de difondre aquests drets, de prevenir situacions conflictives, de crear comitès que avaluïn la seva aplicació i en facin informes, de redactar decrets i normes i dotar de les condiciones necessàries per tal que els articles es respectin i apliquin universalment.

Però sabem que si bé disposar d´una declaració de drets de l´infant ha estat una gran conquesta molt important i que ha representat un pas endavant considerable, també és cert que aquests drets no s´apliquen a molts dels països i que n´hi ha alguns que es trepitgen a tot arreu.


Vegem quina és la situació actual de la infància al món, segons dades de l´UNICEF


1.000 milions d´ infants en el món viuen en la pobresa (50%).

143 milions de menors de 5 anys sofreixen desnutrició.

400 milions no tenen aigua potable ( 20%).

270 milions no tenen accés als serveis de salut (14%)

La tassa de mortalitat infantil dels menors de 5 anys és de 5 per cada mil als països industrialitzats, 27 per mil a l ´Amèrica llatina, 72 per mil al món.

500.000 dones moren per complicacions durant l´embaràs i el part. A l´ Àfrica subsahariana 1 de cada 22 dones moren, mentre que als països industrialitzats els passa a 1 de cada 8.000 dones.

2´3 milions d´ infants estan infectats de VIH.

121 milions d´ infants no van a l´ escola( 7%). La majoria d´ ells són nenes.

220 milions treballen (12%), dels quals 126 milions ho fan en treballs perillosos, i 1 de cada 6 treballa més de 28 hores setmanals.

1´2 milions són víctimes de l’explotació sexual.

Molts milions són víctimes de conflictes bèl·lics des de 1990. 5´8 milions són refugiats i 8´8 milions són desplaçats interns.L´Organització de les Nacions Unides va establir 8 objectius de Desenvolupament del Mil·lenni , ODM, com a metes per aconseguir el 2015. Veiem què passa en relació a la infància.

Obj. 1.- Eradicar la pobresa extrema: S´ observa certa millora en el % de desnutrició infantil. El 1990, 32 %; mentre que el 2006, 27 % de desnutrició.

Obj. 2. Aconseguir una educació primària universal: També es dóna una certa millora en escolarització: el 2002, 115 milions de no escolaritzats, mentre que el 2006, 96 milions.

Obj, 3. Promoció d´igualtat entre gèneres. Disminueix la diferència d´escolarització. El 1990,86 % de nens i 78 % de nenes, mentre que el 2005, 89 % de nens i 85 % de nenes escolaritzats.

Obj. 4.- Disminuir la mortaldat infantil dels menors de 5 anys. Per primera vegada baixa de 10 milions. El 1960, 20 milions, mentre que el 1990, 9´5 milions. 4 milions d´ells són nadons de menys d´un mes de vida.

Obj. 5-.- Millora de les condicions de salut materna. Hi ha hagut certa disminució de la mortaldat de les mares en el part.

Obj. 6,.- Combatre malalties: VIH, malària.... 2006, 380.000 menors morts per VIH i 15´2 milions d´orfes per VIH

Obj.7: Garantir sostenibilitat Medi Ambient: Ha augmentat una mica la població que accedeix a l’aigua potable: Món, 59%; Amèrica Llatina, 77%; Països industrialitzats, 100%. No ha disminuït el nombre de víctimes de l´explotació sexual ni el nombre de víctimes dels conflictes bèl·lics.

Obj.8 : Potenciar una aliança mundial pel desenvolupament. Hi ha més acords entre països però queda molt per fer.


Després d’estudiar totes aquestes dades veiem que encara queda molt per fer. I a més
fa por que amb la crisi econòmica actual es rescindeixin força els ajuts que poden contribuir a aconseguir els objectius del mil·lenni i que anem enrere en lloc d´ anar endavant en les petites conquestes aconseguides.

El SOM amb els seus projectes a diferents països com El Salvador, Nicaragua i Perú intenta contribuir d’alguna manera a millorar la situació sobretot de salut i educació de la població infantil i les seves famílies.

Tots i totes podem fer que aquests ajuts es puguin anar enviant. Totes les col·laboracions seran benvingudes.


Solsonès Obert al Món

dimecres, 14 de gener de 2009

ART i SOLIDARITAT
L’ONG SOM, Solsonès Obert al Món,
celebra el seu 10è aniversari.


En motiu de la celebració s’han editat dos gravats de l’artista solsoní Jaume Roure.

Far/2008
Edició de 55 exemplars Tècnica: Aiguafort i collage Paper: Hahnemühle 300g Preu: 150 eurosPalmera/2008
Edició de 55 exemplars Tècnica: Aiguafort i collage Paper: Hahnemühle 300g Preu: 150 eurosEls pots adquirir a Ca l’Ester (Mei) o trucant als telèfons 667024557 (Montse) i 619413816 (Marta)

L’art i la solidaritat s’uneixen. Gràcies