dimarts, 31 de març de 2009

Primers fruits del projecte a Santa Rosa del Peñón
El Solsonès Obert al Món participa en un projecte de formació tècnica i psicosocial per a adolescents i joves en situació de risc al municipi de Santa Rosa del Peñón (Nicaragua), en col.laboració amb l’ong local Asociacion Dariana.
Aportant el nostre petit gra de sorra des de Solsona, en forma d’ajut econòmic, es vol contribuir a millorar la conducta dels adolescents i joves en situació de risc per la pràctica d’estils de vida saludables, a través de l’habilitació tècnica vocacional-educativa i l’inserció al mercat laboral.
Gràcies a l’aportació de 9.406’78 dòlars per part del SOM, s’han pogut adquirir 10 màquines de cosir i un motor elèctric, mobiliari per a l’aula de treballi estudi, material de costura i el sou d’un coordinador i una mestra, en aquests dos primers mesos del 2009, segons el balanç presentat recentment.

Resultats molt positius
S’ha aconseguit que 37 alumnes majors de 16 anys i de les distintes comunitats de Santa Rosa estiguin matriculades i assisteixin activament a les classes de costura. Malgrat que la distància recorreguda per la majoria de les estudiants és superior a 3 hores de camí, hi ha moltes ganes d’aprendre.
Les i els estudiants ja estan realitzant pràctiques de confecció. És de destacar la participació activa de les autoritats municipals, pares, mares i alumnat i en la formació a nivell de salud.
Com a conclusió, es pot dir que el 90& dels adolescents i joves en situació de risc han après o estan aprenent un ofici, millorant les condicions de vida de 270 joves i 98 pares de familia. A més, el 90% dels atesos pel projecte s’han organitzat en forma de cooperatives, dotades d eles eines bàsiques per al seu funcionament i amb visió empresarial.