dilluns, 2 de novembre de 2009

Agenda llatinoamericanaJa tenim les agendes. Valen 7 euros i es poden recollir a la botiga de la Mei.
*****Doneu-hi una ullada, a l'agenda, en digital: http://www.llatinoamericana.org/cat/descarregues/Agenda_2010.pdfLa nostra Portada: «Salvem-nos amb el planeta», de Maximino CEREZO BARREDO

Només fa 40 anys que es va deixar veure per primera vegada,
des de fora, des de l’espai, i la seva imatge no només ens va deixar
atònits, enlluernats per la seva bellesa, sinó que va produir una
transformació de consciència en la Humanitat. La imatge del planeta,
que valia més que un milió de paraules i de refl exions, ens feia
evident que estem embarcats en una mateixa i única nau espacial,
penjats d’ella i units al seu destí...
Però han passat només uns anys i aquella bellesa s’ha transformat
en angoixa, davant d’un planeta amb signes creixents d’escalfament,
de cansament, d’incapacitat per absorbir el nostre impacte creixent, i
de catàstrofes «naturals» cada dia més nombroses...
Hem arribat a temps per incorporar-nos d’una manera responsable
a co-pilotar aquesta nau? Aquesta Agenda del 2010 ens vol proposar
aquest tema urgent, inajornable, i molt exigent.


Publiquem en paper reciclat. És un paper menys vistós. No té la blancor artifi cial del paper ordinari -aconseguida amb químics, i a base de fusta nova-, però, a canvi, no contamina, recicla, reutilitza, i salva arbres, que tanta falta fan en el planeta. Ens hem d’acostumar a aquesta mena de paper més «natural», i afavorir-lo i fi ns i tot «exigir-lo» allà on puguem. El paper normal, que ens surt una mica més
barat a nosaltres, li surt molt car al planeta.
Posem l’accent en la visió, en la mentalitat, en la consciència, en l’educació... Òbviament, apuntem a la pràctica, però el nostre «carisma» és provocar les transformacions de consciència necessàries per tal que apareguin pràctiques radicals noves, des d’una altra visió sistèmica, no només reformes, o pedaços...
Volem aliar-nos amb tots els que busquen aquesta mateixa transformació de consciència. Ens posem al seu servei. Aquesta Agenda vol ser, com sempre i més que altres vegades, una caixa de materials i eines per a l’educació popular. Consulteu també «servicioskoinonia.org/teologiapopular», on solem publicar els nostres «cursos de teologia popular».
L’Arxiu telemàtic de l’Agenda Llatinoamericana continua en línia, oferint els materials que l’Agenda a produït en els seus divuit anys d’existència. Els animadors de comunitats, mestres, professors, agents e pastoral... hi trobaran un arxiu de recursos per a les seves activitats de formació, refl exió, debat...
podent-los buscar per tema, títol, autor, any d’edició... (servicioskoinonia.org/agenda/archivo). Per elebrar els nostres 20 anys, posarem en línia tots els arxius possibles.
latinoamericana.org/2010/info és la pàgina que habilitem a la xarxa per oferir i vehicular més aterials, idees, recursos pedagògics... dels que caben físicament en aquest llibre de paper. Continuem oncs amb la complementarietat entre paper i telemàtica que sempre busquem.
L’Agenda en altres idiomes. En anglès i en francès, la nostra agenda es publica com a edició digital, mprimible a la vostra copisteria local, o llegible al vostre ordinador. Recolliu-la a: latinoamericana.org