dissabte, 28 de febrer de 2009

Viatjar al Sud de manera responsable i solidària

Les Rutes Solidàries de SETEM-TARANNÀ s'emmarquen dins del moviment del Turisme Responsable, una proposta d'abast internacional liderada per ONG i entitats de tot el món que qüestiona el tipus d'impacte que el turisme convencional ha tingut sobre les poblacions dels països econòmicament empobrits, i que entén el viatge com una potent eina d'intercanvi en la que tant el viatger com les poblacions autòctones poden sortir-ne beneficiades.

Les Rutes Solidàries de SETEM-TARANNÀ és una proposta de turisme compromès, atent a la realitat social i respectuós amb el medi ambient. Una manera de conèixer els països econòmicament més empobrits del planeta a través de la qual els viatgers poden apropar-se a les inquietuds dels homes i les dones dels països del Sud: convivint amb una família del Senegal, escoltant el testimoni dels joves brasilers d'una favela de Rio, escoltant la realitat social d'una dona de l'Índia o sentit com a pròpies les dificultats d'un camp de refugiats tibetans al Nepal.

Al llarg de cada ruta, a més de conviure amb famílies del país, visitar algunes organitzacions locals que treballen pel desenvolupament o la justícia social, els viatgers també tenen l'oportunitat de conèixer de primera mà els espais naturals i d'interès turístic més destacats del país. Aquesta proposta, però, té l'objectiu principal de superar la incomprensió cultural i les desigualtats socials i obrir camins de solidaritat equitatius amb les poblacions autòctones que generalment queden excloses del benefici que pot reportar l'activitat turística.


Per a qualsevol aclariment o més informació a l'adreça de correu electrònic rutes@setem.org o bé al telèfon 93 441 53 35.